Ղեկավար և առաջնորդ

Ղեկավարը հիմնարկ-ձեռնարկության գործերը վարող՝ տնօրինող պաշտոնյան է։

Առաջնորդը մարդ է ով կարողանում է համախմբել թիմը և տանել իր հետևից։

Ղեկավարը պետք է լինի կիրթ, աշխտասեր, անշահախնդիր, հավասարակշռված, հանդուրժող, ազնիվ, լիդեր։